Informacija lopšelio-darželio „Bitutė“ tėveliams (globėjams)

Sausio mėnesį užfiksavus kelis viduriavimo atvejus atskirose grupėse ir siekiant užtikrinti saugią nuo virusų aplinką vaikams ir darbuotojams Vilniaus lopšelyje-darželyje ,,Bitutė” buvo imtasi tokių veiksmų:

  1. 2022-01-17 buvo atlikta patalpų dezinfekcija (UAB ,,Mano aplinka”)
  2. 2022-01-19 buvo sukviestos įstaigos mokytojų padėjėjos operatyviam susitikimui, primenant patalų priežiūros taisykles, vadovaujantis bendraisiais saugos reikalavimais, vykdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą.
  3. 2022-01-19 operatyvaus susitikimo metu mokytojos užtikrino, kad grupėse ugdymo procese dalyvauja sveiki vaikai, rytiniu vaikų priėmimo metu matuojama temperatūra ir visą dieną stebima ugdytinių sveikatos būklė. Pastebėjus vaiko negalavimą, nedelsiant informuojami vaiko tėvai ar globėjai.
  4. Vilniaus visuomenes sveikatos biuro specialisto atlikti aplinkos paviršių tyrimų pastarųjų savaičių (2021-12-28, 2022-01-13) rezultatai rodo, kad taikomos viruso valdymo priemones yra veiksmingos: griežta grupių izoliacija, patalpų vedinimas ir valymas, dezinfekcija, asmeninių apsaugos priemonių dėvėjimas ir atstumo laikymasis.
  5. Vilniaus lopšelio-darželio ,,Bitutė” svetainėje (https://darzelisbitute.lt/) sveikatos skiltyje bendruomenė nuolat informuojama apie viruso valdymą įstaigoje, vykdoma švietėjiška ir prevencinė veikla bei nuolat atnaujinama Vilniaus sveikatos biuro ,,Vilnius sveikiau” informacija.

 Vilniaus lopšelio-darželio ,,Bitutė” administracija

Skip to content