Parama

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą forma FR0512 (03 versija), kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas. Lopšelyje-darželyje „Bitutė“ įsteigtas labdaros ir paramos fondas, kurio steigėjas — lopšelio-darželio taryba. Jos nariai skirsto gautas lėšas ir kontroliuoja jų panaudojimą.

Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Skirdami labdarą lopšeliui-darželiui, nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio ir pervestos lopšeliui-darželiui. Gauti pinigai galėtų būti panaudoti patalpų remontui, vaikų baldelių, kompiuterių, knygų pirkimui, papildomos ugdytinių veiklos organizavimui ir kt. Jūs gautumėte išsamią informaciją apie labdaros ir paramos lėšų panaudojimą.


Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti? 

Iki gegužės 1 d. galite kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų lopšeliui-darželiui „Bitutė“.
Galite  ranka užpildę prašymo formą FR0512 (03 versija), išsiųsti  paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu pagal VMI prie FM nustatytą tvarką.

Būtų malonu, jei susidomėtumėte savo mokesčių skirstymo galimybėmis ir suprastumėte jų tikslingumą. Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.


Įstaigos rekvizitai 
Paramos gavėjas – Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Bitutė“
Įstaigos kodas 190031797
Adresas Paberžės g.20 LT-07145, Vilnius
Banko sąskaita LT827044060004008117
Bankas AB SEB bankas
 

METAI

LIKUTIS IŠ PRAEITŲ METŲ ĮPLAUKOS IŠLAIDOS

SUMA 

 2017  4442,91 Eur  3218,07 Eur
El. virinimo katilas  1850,00 Eur
 Rankšluostinės ir higieniniai puodeliai  1868,40 Eur
 Tualetų pertvaros  450,00 Eur
 Vaikų persirengimo spintelės  1000,00 Eur
 Spinta į grupę  800,00 Eur
 Spinta Sporto priemonėms  800,00 Eur
 Toneriai įvairių spalvų  261,36 Eur
 Abonentinis mokestis  13,31 Eur
 Svetainės palaikymas  57,93 Eur
 Registrų centras  25,23 Eur
 Pjūklas Husgvarna su priedais  1026,50
 Praėjimo kontrolės sistemos aptarnavimo mokestis  18,00 Eur
 Kopijavimo paslauga  99,94 Eur
2018 50,47 Eur 3100 Eur
Vaikų žaidimų aikštelė 831,70 Eur
Konferencija pedagogams 32 Eur
Vertikalios žaliuzės (salė) 905,49 Eur
Bendros civilinės atsakomybės draudimas 160 Eur
 VISO  7419,86 Eur