Paslaugos

 • Įstaigos parengta ir įgyvendinama „Ikimokyklinio ugdymo programa“ atliepia „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas” (2015 m.), Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“. Programos prioritetinės kryptys – meninis-estetinis ir sveikos gyvensenos ugdymas.
 • Vilniaus lopšelio-darželio „Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Bitutės avilys“

 • Įgyvendinama „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, kurios pagalba laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdomas aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas.Vilniaus lopšelio-darželio „Bitutė“ priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas.

 • Įgyvendinama „Vaikų sveikatinimo programa“, kurios pagrindinis tikslas – siekti holistinio požiūrio į vaikų sveikatą, organizuojant įvairiapusišką sveikatinimo veiklą įstaigoje taip sudarant prielaidas tolesniam sėkmingam vaiko ugdymuisi mokykloje. 

 • Įgyvendinama „Integruota olimpinio ugdymo programa“, skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Tikslas – per sportą laiduoti sveikos, harmoningos, laisvos, stiprią pažinimo motyvaciją turinčio vaiko asmenybės raidą, siekiant įtraukti įstaigos bendruomenės narius į sporto sąjūdį, paskatinti gyventi aktyviai ir sveikai, įskiepyti kilnaus elgesio sporte ir gyvenime principus. 

 • Įgyvendinama programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę. Programa skirta 5 – 7 metų vaikams. 

 • Įgyvendinama emocinio intelekto programa „Kimochis” (japonų k. kimochi reiškia „jausmas”), padedanti vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti keblias socialines-emocines situacijas. Kimočiai – žaislai, išreiškiantys jausmus ir ugdantys vaikų savigarbą, pasitikėjimą savimi ir emocinį intelektą. Būdami kartu, kiekvienas patenkam į kitų asmeninę erdvę – AŠ darau didžiulę įtaką mums. Ką reikia padaryti, kad būtų gera visiems kartu dirbti, žaisti ir draugauti.
 • Nuo 2020 m. rudens pradedama ilgalaikė programa „Žaidimai moko: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymas per įvairias veiklas“.

Atsižvelgiant į vaikų poreikius ir ugdytinių tėvelių pageidavimus įstaigoje organizuojamas papildomas vaikų ugdymas:

MUZIKOS STUDIJA:

Muzikos studija „Išdykėlė gama“ suburia 4 -7 metų vaikus, mylinčius dainą, šiuolaikinį ritmą,  bei norinčius pažinti muzikinį raštą ir instrumentus..

Vadovė Neringa Meškė, Tel.: +37067835462, el. p. agnireen@gmail.com

FUTBOLO TRENIRUOTĖS:

Futbolo Baltijos Akademijos tikslas:

 • patraukliai organizuoti ir vykdyti futbolo užsiėmimus kiekvienam juos lankančiam vaikui, nepriklausomai nuo jo futbolo gebėjimų lygio ar įgūdžių;
 • visiems akademijos nariams vykdyti efektyvias šiuolaikinio futbolo treniruočių metodika grįstas futbolo treniruotes, kurios atitiktų kiekvieno žaidėjo gebėjimų lygį ir užtikrintų nuolatinį jo progresą;
 • skatinti nuolat tobulėti puikiai darbo su vaikais specifiką išmanančius akademijos trenerius, kurie padėtų atsiskleisti kiekvienam futbolo talentui

Treneris  Nerijus Urbelionis, Tel.: +37062520153, el. p. n.urbelionis@gmail.com

ANGLŲ KALBOS BŪRELIS:

Anglų kalbos valandėlių metu ugdytiniai mokosi tarti pirmuosius žodžius ir sakinius angliškai. Ankstyvojo amžiaus mokymo metodai remiasi žaisminga veikla dainuojant, bendraujant, pažįstant pasaulį.

Mokytoja Žana Jarmal, Tel.: +37065687985, el.p.zanusi5@gmail.com

SPORTO BŪRELIS:

Būrelio tikslas: supažindinti vaikus su įvairiomis sporto šakomis (krepšinis, futbolas, tinklinis, rankinis, gimnastika, lengvoji atletika, regbis ir kt.) bei skirtingų sporto šakų elementais, inventorių naudojant judriuosiuose žaidimuose,  supažindinant ir parodant  vaikams sporto Įvairovę. Svarbiausia ir didžiausia mūsų užduotis yra aktyvus vaikų judėjimas, suteikiant mažiesiems kuo daugiau teigiamų emocijų.

Treneris Vidmantas, Tel.: 867771804, rkvilnius@gmail.com

Skip to content