Paslaugos

  • Įstaigos parengta ir įgyvendinama „Ikimokyklinio ugdymo programa“ atliepia „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas” (2015 m.), Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“. Programos prioritetinės kryptys – meninis-estetinis ir sveikos gyvensenos ugdymas. 

  • Įgyvendinama „Ugdymo programa taikant M. Montessori pedagogines idėjas“, skirta 3 – 7 metų vaikams. Ugdymo turinys modeliuojamas atsižvelgiant į imliuosius vaiko dvasinės raidos laikotarpius, remiasi pagrindiniu Montessori metodo principu – kiekvienas vaikas savo asmenybę kuria tam tikroje, specialiai paruoštoje aplinkoje.

  • Įgyvendinama „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, kurios pagalba laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdomas aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas. 

  • Įgyvendinama „Vaikų sveikatinimo programa“, kurios pagrindinis tikslas – siekti holistinio požiūrio į vaikų sveikatą, organizuojant įvairiapusišką sveikatinimo veiklą įstaigoje taip sudarant prielaidas tolesniam sėkmingam vaiko ugdymuisi mokykloje. 

  • Įgyvendinama „Integruota olimpinio ugdymo programa“, skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Tikslas – per sportą laiduoti sveikos, harmoningos, laisvos, stiprią pažinimo motyvaciją turinčio vaiko asmenybės raidą, siekiant įtraukti įstaigos bendruomenės narius į sporto sąjūdį, paskatinti gyventi aktyviai ir sveikai, įskiepyti kilnaus elgesio sporte ir gyvenime principus. 

  • Įgyvendinama programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę. Programa skirta 5 – 7 metų vaikams. 

  • Įgyvendinama emocinio intelekto programa „Kimochis” (japonų k. kimochi reiškia „jausmas”), padedanti vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti keblias socialines-emocines situacijas. Kimočiai – žaislai, išreiškiantys jausmus ir ugdantys vaikų savigarbą, pasitikėjimą savimi ir emocinį intelektą. Būdami kartu, kiekvienas patenkam į kitų asmeninę erdvę – AŠ darau didžiulę įtaką mums. Ką reikia padaryti, kad būtų gera visiems kartu dirbti, žaisti ir draugauti.

Atsižvelgiant į ugdytinių tėvelių pageidavimus ir vaikų poreikius įstaigoje organizuojamas papildomas vaikų ugdymas:

– KREPŠINIO TRENIRUOTĖS, kurių metu vaikai patiria daug džiugių pergalės akimirkų, dalyvauja įvairiuose renginiuose, analogo neturinčiame Europoje darželių čempionate bei perima populiarios sporto šakos įvaldymo paslaptis.
Daugiau informacijos: info@skm.lt, tel.nr.: + 37067924419, www. SKM.LT
Treneris Paulius Cinelis, tel.nr. +37061497315, el. paštas: pauliusss777@gmail.com

– ANGLŲ KALBOS VALANDĖLĖS, kurių pagalba vaikai mokosi ne tik draugauti, dalintis, reikšti jausmus, bet ir tarti pirmus žodžius angliškai.
Mokytoja Žana Jarmal, tel. nr: +37065687985, el. paštas: zanusi5@gmail.com

– SPORTINIŲ ŠOKIŲ STUDIJA– vaikai mokosi pajausti šokio ritmą ir tempą, įvaldo pagrindinius šokių žingsnius, lavina koordinaciją ir pusiausvyrą, formuoja taisyklingos laikysenos įgūdžius.
Trenerė Violeta Baliūnaitė, tel.nr.: +37067750343