Informacija tėveliams

Informacija apie svietimas.vilnius.lt atliktus atnaujinimus

Nuo šiol tėvai (globėjai) sistemoje svietimas.vilnius.lt  vienoje vietoje gali matyti savo vaikų, lankančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas, mokėjimus;

savo vaikų, lankančių neformalaus ugdymo įstaigas (būrelius) mokėjimus; valdyti sutikimus dėl kvitų (sąskaitų) gavimo el. paštu.

Prisijungus prie sistemos, viršuje, dešinėje pusėje reikia paspausti ant savo vartotojo pavadinimo (1) ir pasirinkti „Sąskaitos“ (2).

Atsivėrusiame lange (Pav.2) pasirinkus periodą (3), galima peržiūrėti visų sąskaitų ir mokėjimų duomenis, matyti bei atnaujinti sutikimų informaciją (4).


Kaip sužinoti, kiek reikia mokėti už darželį

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje: https://svietimas.vilnius.lt/ arba https://darzelis.vilnius.lt/ . Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos „Mano darželis“.

Mokesčio už vaiko išlaikymą tvarkos aprašas.

Vilniaus lopšelio-darželio „Bitutė“ informavimo dėl vaiko lankymo (nelankymo) vidaus tvarkos aprašas

Prašymas dėl vaiko neatvykimą į įstaigą pateisinimo

Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus. Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: http://www.epaslaugos.lt/


Kaip sumokėti už darželį per internetinę bankininkystę

Informacija mokantiems per AB SEB banką, AB Swedbank banką, AB Luminor DNB banką.

Informacija mokantiems už darželį per AB Šiaulių bankas, DanskeBank bankus: 
Darant pavedimą nereikia nurodyti įmokos kodo
Mokėtojo kodą privalu nurodyti mokėtojo identifikacijoje. Mokėjimo paskirtyje užrašykite vaiko vardą, pavardę ir darželio pavadinimą (Vilniaus lopšelis-darželis „Bitutė”).


Rinkliavos darželiuose praeitis.

Lopšelyje-darželyje maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir Vaikų maitinimo organizavimo Vilniaus lopšelyje-darželyje „Bitutė“ tvarkos aprašu.

Maistas kasdien gaminamas lopšelio-darželio „Bitutė“ virtuvėje. Vaikai maitinami 4 kartus per dieną. Maisto tiekėjai yra UAB „Handelshus“, UAB „Sanitex“ ir UAB „Žemaitijos pienas“, UAB „Avanta“, UAB „Laukesta“, UAB „Litbana“.

Vykdomos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo“ programos.

Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaryti darželio perspektyviniai valgiaraščiai 15 dienų su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte.

1 savaitė 2 savaitė 3 savaitė

2021 – 2024 m. m.

 1. Asta Girnienė – pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Kiškučių“ gr.,
 2. Aleksandras Bogdevičius – „Žvirbliukų“ gr.,
 3. Virginija Bogdanova – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,
 4. Agneta Aškinytė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Nykštukų“ gr.,
 5. Irina Fedorovičienė – „Gandriukų“ gr.,
 6. Ramunė Valaitienė – „Šokliukų“ gr.,
 7. Ramutė Levutė Zapereckienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Viščiukų“ gr.,
 8. Vaiva Lapienė – „Pelėdžiukų“ gr.
 1. Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba atlieka mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą ir skiria specialiąją pagalbą.

Vaikus registruoja tėvai (ar globėjai) telefonu (8 5) 2650908.

Atvykdami į VPPT tėvai (ar globėjai) turi atsinešti:

 • Vaiko gimimo liudijimo kopiją,
 • Išrašą iš medicininių dokumentų,
 • Išrašą iš Vaiko raidos centro (jei lankėsi anksčiau).
 • Neįgalumo pažymėjimo kopiją ( jei vaikas turi negalią).

Mokyklos Vaiko gerovės komisija pateikia:

 • Sutikimą (6 priedas),
 • Pažymos dėl pirminio įvertinimo (5 priedas) kopiją,
 • Atliekant pakartotinį vertinimą VPPT, Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją.

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas ir specialiojo ugdymo skyrimas atliekamas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr.122-5769).

 1. VPPT logopedai, specialieji pedagogai bei psichologai konsultuoja Vaiko gerovės komisijos narius, pedagogus ir tėvus specialiojo ugdymo, vaikų problemiško elgesio, įtraukiojo ugdymo organizavimo klausimais. 
  Registruotis telefonu (85) 2650908.
 1. VPPT specialistai skaito paskaitas, organizuoja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, atvejų aptarimo grupes.

Informaciją apie renginius pranešame elektroniniu paštu. Norėdami užtikrinti efektyvų darbą,  ribojame dalyvių skaičių. Norinčius dalyvauti, kviečiame registruotis iš anksto.

 1. Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų sąrašus tvirtina bei konsultuoja vyr. logopedė Aušra Baublytė trečiadieniais nuo 14 iki 16 val.

Kasmet, iki rugsėjo 15 d., visų darželius ir mokyklas lankančių vaikų sveikatą turi patikrinti šeimos gydytojas ir odontologas. Pirmą kartą pradedančių lankyti darželį vaikų sveikata turi būti patikrinta iki atvykstant į darželį.

Šeimos gydytojas ir odontologas atlikę patikrinimus suformuoja elektroninius vaiko sveikatos pažymėjimus, kurių informacija iš karto tampa prieinama lopšelio-darželio „Bitutė“ sveikatos priežiūros specialistui.

Pažymėjimas galioja metus.

Elektroniniu būdu tvarkant vaiko sveikatos duomenis užtikrinamas jų konfidencialumas, o ugdymo įstaiga gauna tikslias rekomendacijas dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje bei nurodymus, kokių pirmosios pagalbos priemonių reikėtų imtis, jei vaikui prireiktų skubios pagalbos mokykloje (pavyzdžiui, dėl alergijos ar lėtinių ligų).

Rekomenduojame neatidėti privalomų sveikatos patikrinimų paskutinėms dienoms, o kreiptis pas gydytojus dar vasarą, kad išvengtumėte eilių ir laiku galėtumėte pateikti pažymėjimą.

„Tėvų linija“: pasitarkite su psichologu tiek kartų, kiek reikia

Visiems tėvams kartais reikia pasitarti dėl vaikų ir paauglių elgesio, savijautos ar tarpusavio santykių. Vaikai ir paaugliai dažnai ką nors iškrečia, ne visuomet pavyksta su jais susikalbėti ar suprasti elgesio priežastis. Neretai suaugusieji nežino, kaip reaguoti ar nusiraminti, jaučiasi blogais tėvais.

„Visos šeimos susiduria su sunkumais. Niekam nepavyksta išvengti įtemptų situacijų ir stiprių emocijų ar abejonių dėl savo kaip tėvų elgesio. Tikrai visiems kyla klausimų, kaip geriau pasielgti ir reaguoti. Labai svarbu nelikti vieniems ir pasikalbėti su patikimu artimuoju ar pasitarti su psichologu”, – sako Paramos vaikams centre veikiančios „Tėvų linijos“ vadovė, psichologė Jūratė Baltuškienė.

Ypatingai tai aktualu, neslūgstant COVID-19 sukeltai pandemijai, kuri turi stiprią neigiamą įtaką šeimų, auginančių vaikus, emocinei savijautai. Profesionalūs „Tėvų linijos“ psichologai yra pasirengę tėvams, įtėviams, globėjams padėti įveikti įvairius psichologinius sunkumus, kurie kyla šeimose dėl karantino apribojimų, nerimo dėl sveikatos ar finansinių įsipareigojimų.

„Kai neaišku, ką daryti, tiek kasdienėje situacijoje, tiek susidūrus su rimtais sunkumais, svarbu žinoti, kad profesionalūs psichologai ir jų pagalba yra pasiekiama visiems Lietuvos tėvams. Mat „Tėvų linijos“ psichologai pataria ir konsultuoja nemokamai telefonu. Išsisaugokite kontaktuose „Tėvų linijos“ numerį 8 800 900 12 ir skambinkite pasitarti tiek kartų, kiek reikia”, – rekomenduoja J.Baltuškienė.

Nei skambučių skaičius, nei jų trukmė „Tėvų linijoje“ neribojama, o pokalbiai – anoniminiai. Pasikalbėti su psichologu galima dar tą pačią dieną pirmadieniais–penktadieniais 9–13 val. ir 17–21 val.

Nemokamai pasitarti galima visais klausimais, susijusiais su vaikų ir šeimos psichologiniais sunkumais, rūpesčiais, tarpusavio santykiais, savijauta ir pan. Tuomet, kai tėvams ar vaikams sukyla stiprios emocijos ir sunku susivaldyti arba reikia palaikymo, norisi išsikalbėti, pasidalinti rūpesčiais. Taip pat jeigu kyla klausimų, kaip derėtų pasielgti konkrečioje situacijoje.

„Tėvų linija“ – Paramos vaikams centro įgyvendinamas projektas, finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Daugiau informacijos – www.tevulinija.lt

– – –

Apie Paramos vaikams centrą

Tai nevyriausybinė organizacija, nuo 1995 m. teikianti psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą šeimoms ir vaikams, išgyvenantiems psichologinius sunkumus. Vykdomos programos: „Big Brothers Big Sisters“, „Antras žingsnis“, „Vaikystė be smurto“, Pozityvi tėvystė“, „Tėvų linija“.

2021 m. lapkričio 17 d.

Dėl socialinės paramos mokiniams 2022-2023 m. m.

Aktuali informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2022-2023 m. m. pateikiama paspaudus šią nuorodą:

https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/socialine-parama-mokiniams-2022-2023-mokslo-metais/

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo aplinkos skyrius atkreipia dėmesį, kad naujiems mokslo metams nelieka pašto dėžutės sis.ukraina,  visi pareiškėjų prašymai dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pateikiami šiais būdais:
– el. būdu www.spis.lt;
– atvykus į klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);
– prašymą atsiuntus paštu, Kauno g. 3, Vilnius;
– dėl maitinimo mokiniams organizavimo kreipiantis į įstaigos administraciją.

Skip to content