Informacinis lankstinukas tėvams / globėjams apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus (iki 7 m.)

Dalinamės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus specialistų parengtu informaciniu lankstinuku tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus (iki 7 m.) bei pagalbos galimybes vaikui/ šeimai Vilniaus mieste.

Skip to content