Informacija tėvams

Gerb. Tėvai,

atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770 ), prašome ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą organizuoti remiantis šiuo teisės aktu (Nutarimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.)kuris reglamentuoja:

2.2.9.1. p. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

2.2.9.7. p. mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

2.2.9.3 p. neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

Vaikams, kurie bus ugdomi namuose, bus užtikrintas nuotolinis ugdymas (vadovaujantis ugdymo namuose gairėmis). Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis neskaičiuojamas. Ugdymo mokestis nelankantiems vaikams, kurių tėvai turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, bus neskaičiuojamas nuo š. m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 31 d.

Nuotoliniu būdu teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, logopedo, , psichologo.

Primename, kad vykstant ugdymo procesui, pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas.

Taip pat primename, kad:
*   į įstaigas  draudžiama kviesti pašalinius asmenis (fotografus, pasakos personažus ir pan.);
*   šventės organizuojamos tik vaikams  (kviesti tėvus draudžiama);

 *   laikantis saugumo ir higienos reikalavimų atlydintys ir priimantys vaikus dėvi kaukes;

 *   karščiuojantys ar turintys peršalimo požymių, vaikai grupės veikloje nedalyvauja;

Dėkojame už sklandų bendradarbiavimą ir saugokime vieni kitus!

Skip to content