Category "Naujienos"

Gerb. priešmokyklinukų tėvai

Priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurie nuo 2021 m. sausio 4 d ugdomi nuotoliniu būdu, gali būti išduoti maisto daviniai.

Vaiko nemokamiems pietums priešmokyklinio ugdymo grupėje skiriama 1,54 Eur.

Priešmokyklinukai, kurie bus ugdomi įstaigoje, maitinami įprasta tvarka.

Maisto daviniai būtų teikiami šeimoms 2 kartus per mėnesį už sausio 4 d. – 15 d. ir už sausio 18 d. – 29 d.

10 dienų maisto davinys, kuriam skiriama 15,40 Eur, susideda iš: aliejus – 1 l (2,17 Eur), sviestas – 0,2 kg (2,16 Eur), varškė – 1 kg (4,05 Eur), pienas – 1 l (0,87 Eur), grikių trapučiai – 1 pak. (0,38 Eur), kiaušiniai – 10 vnt. (1,03 Eur), šaldyta vištiena – 1 kg (3,57 Eur), pilno grūdo makaronai – 0,5 kg (1,15 Eur), maišelis – 1 vnt. (0,02 Eur). Maisto davinio sudėtis gali keistis.

Grupės darbuotojai maisto davinį už sausio 4 d. – 15 d.  laikotarpį atiduos sausio 19 d. nuo 15:00 val. iki 16:30 val.

Grupės darbuotojai maisto davinį už sausio 18 d. – 29 d.  laikotarpį atiduos vasario 2 d. nuo 15:00 val. iki 16:30 val.

Tėvai, pageidaujantys gauti maisto davinį už sausio 4 d. – 15 d.  laikotarpį  turi pranešti apie tai grupės mokytojoms iki sausio 14 d.

Tėvai, pageidaujantys gauti maisto davinį už sausio 18 d. – 29 d.  laikotarpį  turi pranešti apie tai grupės mokytojoms iki sausio 28 d.

Atvykusius atsiimti davinius asmenis prašome laikytis visų karantino metu nustatytų saugos reikalavimų (dėvėti kaukes, laikytis atstumo, nesibūriuoti).

Kilus klausimams prašome susisiekti su grupės mokytojomis arba su dietiste Rasa Dambrauskiene tel. (8 5)  246 3303.

Gerb. Tėvai,

atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770 ), prašome ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą organizuoti remiantis šiuo teisės aktu (Nutarimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.)kuris reglamentuoja:

2.2.9.1. p. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

2.2.9.7. p. mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

2.2.9.3 p. neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

Vaikams, kurie bus ugdomi namuose, bus užtikrintas nuotolinis ugdymas (vadovaujantis ugdymo namuose gairėmis). Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis neskaičiuojamas. Ugdymo mokestis nelankantiems vaikams, kurių tėvai turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, bus neskaičiuojamas nuo š. m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 31 d.

Nuotoliniu būdu teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, logopedo, , psichologo.

Primename, kad vykstant ugdymo procesui, pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas.

Taip pat primename, kad:
*   į įstaigas  draudžiama kviesti pašalinius asmenis (fotografus, pasakos personažus ir pan.);
*   šventės organizuojamos tik vaikams  (kviesti tėvus draudžiama);

 *   laikantis saugumo ir higienos reikalavimų atlydintys ir priimantys vaikus dėvi kaukes;

 *   karščiuojantys ar turintys peršalimo požymių, vaikai grupės veikloje nedalyvauja;

Dėkojame už sklandų bendradarbiavimą ir saugokime vieni kitus!

Šiuo metu mes visi bijome susirgti, saugome save, vieni kitus, o užsikrėtus jaučiame didelę baimė, neviltį ir net kaltės jausmą. Kviečiame kartu mažinti blogus jausmus pandemijos metu. Kaskart išgirdę, kad kas nors serga, ar užkrėtė kitą priminkime kad:

– sergantis žmogus nepasirinko pats susirgti. Sergantis asmuo gali jaustis vienišas

NUOŠIRDUS RŪPESTIS IR DĖMESYS GALI BŪTI DIDELĖ PAGALBA;

– žmogus užsikrėtęs ar bijantis užkrėsti kitus, gali jausti kaltę

RAGINIMAS NEPASIDUOTI IR DRĄSIAI PASAKYTI, KAD SERGA GALI PADĖTI IŠSAUGOTI KITŲ SVEIKATĄ;

– asmuo, kuris susirgo ir galimai užkrėtė kitus, neretai jaučia aplinkinių kaltinimu

KALTINIMAI NIEKAM NEPADĖJO PASVEIKTI AR NEUŽSIKRĖSTI. PALAIKYKIME VIENI KITUS;

– žmogus, kuriam reikia izoliuotis, gali pykti, ypač jei griūna visi planai

PAAIŠKINKIME, KAD IZOLIACIJA YRA VIENINTELIS BŪDAS PADĖTI SAU IR KITIEMS, KAD VIRUSAS NEPLISTŲ.

Gerb. Tėveliai,

atsižvelgdami į šiuo metu esančią sudėtingą epidemiologinę situaciją šalyje, viso darželio bendruomenė stengiasi dėl vaikų geros savijautos, bendravimo poreikio patenkinimo bei patyriminio džiaugsmo ir tuomet, kai jie negali būti kartu su savo draugais ir auklėtojomis grupėse, todėl siekdami užtikrinti kokybišką ugdymą namuose, parengėme Vaikų  ugdymo karantino metu namuose gaires, padėsiančias vaikui ugdytis ir nepamiršti darželio. Gairių infografike  nurodomi patarimai, kaip susikurti veiklos aplinką, palaikyti dienos ritmą, planuoti kūrybines veiklas, susidaryti dienos planą ir laikytis darbotvarkės, bendradarbiauti su pedagogais bei švietimo pagalbos specialistais. Šios gairės padės Jums ugdyti vaiką namuose siekiant bendrų ugdymo tikslų  su savo grupių pedagogais.

Artimiausiu metu auklėtojos pateiks papildomą informaciją, kokiu būdu su Jumis bus bendradarbiaujama (platformoje, el. paštu, telefonu ar kt.), kur bus skelbiamos užduotėlės, kaip vyks grįžtamasis ryšys ir sprendžiami kiti su ugdymu susiję klausimai. Kartu mes esame stiprūs, todėl viliamės, kad bendromis pastangomis užtikrinsime įdomų bei kūrybišką vaikų ugdymą ir mažieji patirs atradimo džiaugsmą ir karantino metu likę namuose!

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis tel.: (8 5)  246 3303 ir (8 5)  246 3171

Informacija dėl mokesčio skaičiavimo.

  • Jei grupei taikoma izoliacija dėl sąlyčio su asmeniu, kuriam diagnozuota COVID-19, tokiu atveju neskaičiuojamas mokestis nei už maitinimą, nei už ugdymą.
  • Jei vaikas yra saviizoliacijoje dėl kitų šeimos narių, tokiu atveju mokestis už maitinimą nemokamas, už ugdymą – mokamas.
  • Jei visam darželiui Administracijos direktoriaus įsakymu taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas, tokiu atveju neskaičiuojamas mokestis nei už maitinimą, nei už ugdymą.

Už vaikus, kurie turi galimybę likti namuose ir nelankyti įstaigos karantino laikotarpiu, mokestis už maitinimą nemokamas, už ugdymą – mokamas.

„Drugelių „ grupės vaikai ir mokytojos Eglė Grigaravičienė ir Nijolė Zlatkauskienė dalyvauja projekte „Gyvoji žemė. Gyvūnai mūsų mokytojai“, kurį organizuoja asociacija „Gyvoji planeta“. Projekto tikslas – pažvelgti į gyvybės rūšis, siekiant pažinti, mokintis iš jų, gerbti, puoselėti gražų, harmoningą santykį su jomis.

Mūsų pasirinktas gyvūnas – paukštis kovas. Kartu su vaikais renkame informaciją apie kovą, atrandame jo dorybes, stebime ir fotografuojame kovus darželio kieme. Vaikai atlieka įvairias užduotėles ir kūrybines veiklas. Projektas vyks iki 2020-12-01.

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ kviečia tėvus (globėjus), auginančius ikimokyklinukus, į sveiko maisto gaminimo paskaitą!

Paskaitos metu kartu su gydytojais dietologais ir dietistais bus nagrinėjami ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybos ypatumai bei sveiko maisto gaminimo principai.

Paskaita vyks vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje „Zoom“.

Registraciją į paskaitą rasite čia: https://bit.ly/2JjjNuJ

Paskaitos kaina: nemokamai

Pranešame, kad nuo š. m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvedamas karantinas (2020 m. spalio 26 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1177 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6621e6d4182011eb9604df942ee8e443?jfwid=8m7nck4cz)

Daugiau informacijos rasite čia: https://lrv.lt/lt/naujienos/vietiniai-karantinai-ivedami-dar-astuoniose-savivaldybese

Pažymime, kad karantino metu užtikrinant VESOC sprendimus ikimokyklinis ir  priešmokyklinis ugdymas vyks įprastiniu būdu  laikantis visų saugumo priemonių.

Atkreipiame dėmesį, kad vaikams, kurie turi galimybių likti namuose ir nelankys įstaigos karantino laikotarpiu, mokestis už maitinimą nemokamas, o ugdymo mokestis bus  mokamas įprastai, nes darželiai nėra uždaromi.

Skip to content