Informacija apie mokinio sveikatos pažymėjimą

MIELI TĖVELIAI IR GLOBĖJAI, MALONIAI PRIMENAME

– Patikrinti mokinio sveikatą ypač svarbu dėl Jūsų vaiko gerovės.

– Paskutinė išduota mokinio sveikatos pažyma laikoma galiojančia iki 2020 gruodžio 31 d. imtinai, jeigu :

tęsiamas mokslas toje pačioje ugdymo įstaigoje;

sveikata nėra pasikeitusi (pavyzdžiui, nereikia keisti fizinio ugdymo grupės);

neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi dalyvaujant ugdymo veikloje.

– Mokinys, kuris pradeda lankyti naują ugdymo įstaigą, turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą ir pateikti mokinio sveikatos pažymėjimą iki rugsėjo 15 d.

– Ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateikti ugdymo įstaigai Mokinio sveikatos pažymėjimo formą dviem būdais:

atspausdintą, prisijungus prie portalo esveikata.lt;

sukūrus individualų peržiūros kodą portale www.esveikata.lt ir pateikus ugdymo įstaigai, kartu pridedant ir vaiko gimimo datą. Pridedame instrukciją kaip sukurti ir pateikti ugdymo įstaigai peržiūros kodą, norint peržiūrėti spauskite čia.

– Jei ugdymo įstaigose dirba visuomenės sveikatos specialistas, jis gavęs apibendrintus mokinio sveikatos pažymėjimo duomenis, perduoda juos tik ugdymo įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

Skip to content