Kaip sukurti Vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą?

Portale www.esveikata.lt prisijungęs vaiko tėvas ar mama gali sukurti Vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą.

  • Naudojant pažymos peržiūros kodą galima parsisiųsti e. sveikatos portale saugomą, medicininės pažymos PDF dokumentą.
  • Vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą galima sukurti tik kai gydytojo pasirašytos abi Vaiko sveikatos pažymėjimo dalys.
  • Sukurti pažymos peržiūros kodą gali ir sveikatos priežiūros specialistas, kuris turi teisę į pažymos peržiūrą ir teisę sukurti pažymos peržiūros kod

Vaiko tėvui ar mamai sukurti pažymos peržiūros kodą galima įvykdžius žemiau išvardintus žingsnius:

  1. Prisijungti prie www.esveikata.lt portalo.
  2. Pasirinkti srityje Pažymos opciją Visos pažymos.
  3. Atidaryti Vaiko sveikatos pažymėjimo, kuriam norima sugeneruoti peržiūros kodą, peržiūros langą.
  4. Pasirinkti Sukurti pažymos peržiūros kodą.

5.  Pasirinkti Tęsti veiksmą.

Sistema sugeneruoja naują pažymos peržiūros e. sveikatos portale kodą, kuris parodomas atnaujintame medicininės pažymos peržiūros lange.

 

KAIP PERŽIŪRĖTI VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMĄ PAGAL PAŽYMOS PERŽIŪROS KODĄ?

Norint atsisiųsti Vaiko sveikatos pažymėjimą, naudotojui nereikia prisijungti prie E. sveikatos portalo, tačiau turi būti tenkinamos šios sąlygos:

  • Naudotojui žinomas/pateikiamas Vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodas.
  • Naudotojui žinoma/pateikiama vaiko, kuriam išrašyta pažyma, gimimo data.

Norėdamas atsisiųsti Vaiko sveikatos pažymėjimą, naudotojas turi atlikti šiuos veiksmus:

  1. Viešajame e. sveikatos portale www.esveikata.lt pasirinkti sritį Pacientams, tuomet pasirinkti opciją Peržiūrėti pažymą.

2. Peržiūrėti pažymą puslapyje įvesti pažymos peržiūros kodą ir paciento, kuriam buvo išrašyta pažyma, gimimo datą.
3. Įvedus duomenis, paspausti mygtuką Peržiūrėti.

Sistema parodo naudotojui Vaiko sveikatos pažymėjimo du PDF dokumentus (I ir II pažymos dalis), pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu. Naudotojas gali peržiūrėti dokumentus ir išsisaugoti juos savo
kompiuteryje.

Skip to content