„Tau gimtine, mažų rankelių – gražūs darbeliai“

Respublikinė  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų fotografijų paroda

„Tau gimtine, mažų rankelių – gražūs darbeliai“

 

Respublikinei kūrybinių darbų fotografijų parodai „Aitvariukų“ grupės pedagogė Irina Kudarauskienė atrinko Luknės Būdininkaitės kūrybinį darbelį.

Parodos tikslas – ugdyti vaikų tautinio tapatumo jausmą, pilietiškumą ir patriotiškumą pasitelkiant meninę raišką.

Dalyvaudami šioje parodoje, mes ugdome vaikų pilietiškumą, pagarbą ir meilę savo Tėvynei, skatinome vaikų kūrybinius ir meninius gebėjimus bei sudarytos sąlygos formuotis vaikų estetiniam skoniui.

Labai svarbu skatinti vaikų domėjimąsi savo gimtine – Lietuva, puoselėti meilę savo gimtajam kraštui.

 

Skip to content