Vadovo veikos 2020 m. ataskaita

Komentarus ir pasiūlymus siųsti įstaigos tarybos pirmininkei Astai Girnienei el. paštu – asta.girniene@gmail.com (ne vėliau kaip iki sausio 30 d.).

2020 m. veiklos vertinimas
Skip to content