„Žiedelis Lietuvai“

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų kūrybinių darbų virtuali paroda
„Žiedelis Lietuvai“

Respublikinėje vaikų darbų virtualioje parodoje „Žiedelis Lietuvai“ dalyvavo „Aitvariukų“ grupės vaikai ir pedagogės Irina Kudarauskienė bei Daiva Galinienė.

Parodos tikslas – puoselėti vaikų tautinę ir pilietinę savimonę, skatinti kūrybiškumą, meninį supratimą, kūrybiniais darbeliais paminint Lietuvos nepriklausomybę.

Minėdami Lietuvai svarbias datas, mes ugdome vaikų pilietiškumą, pagarbą ir meilę savo Tėvynei. Dalyvaujant Respublikinėje vaikų darbų virtualioje parodoje „Žiedelis Lietuvai“, buvo skatinami vaikų kūrybiniai ir meniniai gebėjimai bei sudarytos sąlygos formuotis vaikų estetiniam skoniui.

Skip to content