Darbo užmokestis

Vilniaus lopšelis – darželis ,,Bitutė“

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2020 m. I KETV.

Pareigybės
pavadinimas
2019 m. 2020 m. I ketv.
Suma, Eur Darbuotojų skaičius Suma, Eur
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams * 1 *
Dietistas * 1 *
IT specialistas 161 2 315
Kiemsargis 627 2 683
Pastatų priežiūros specialistas 494 2 539
Sandėlininkas * 1 *
Sargas 674 3 575
Sekretorius * 1 *
Skalbėja 430 2 380
Valytojas * 1 *
Virėjas 609 4 827
Direktorius * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui * 1 *
Fizinio lavinimo specialistas * 1 *
Logopedas * 1 *
Meninio ugdymo pedagogas * 1 *
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą 1079 18 1325
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 1335 4 1462
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo
programą, padėjėja
568 16 698
Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo
programą, padėjėjas(spec.poreik.vaikams)
573 2 511
Psichologas * 1 *

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

L.e.p. direktorė Sigita Dailydienė

Skip to content