Darbo užmokestis

Vilniaus lopšelis – darželis ,,Bitutė”

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2020 m. I KETV.

Pareigybės
pavadinimas
2019 m. 2020 m. II ketv.
Suma, Eur Darbuotojų skaičius Suma, Eur
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams * 1 *
Dietistas * 1 *
IT specialistas 161 2 347
Kiemsargis 627 2 684
Pastatų priežiūros specialistas 494 2 782
Sandėlininkas * 1 *
Sargas 674 4 556
Sekretorius * 1 *
Skalbėja 430 2 322
Valytojas * 1 *
Virėjas 609 4 858
Direktorius * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui * 1 *
Fizinio lavinimo specialistas * 1 *
Logopedas * 1 *
Meninio ugdymo pedagogas * 1 *
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą 1079 18 1443
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 1335 6 1208
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo
programą, padėjėja
568 14 771
Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo
programą, padėjėjas(spec.poreik.vaikams)
* 2 *
Psichologas * 1 *

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

L.e.p. direktorė Sigita Dailydienė

Skip to content