Darbo užmokestis

Vilniaus lopšelis – darželis ,,Bitutė”

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2023 m. I KETV.

Pareigybės
pavadinimas
2022 m. 2023 m. I ketv.
Suma, Eur Darbuotojų skaičius Suma, Eur
Dietistas * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams * 1 *
Direktorius * 1 *
IT specialistas 425 2 508
Kiemsargis 760 2 910
Logopedas * 1 *
Meninio ugdymo pedagogas * 1 *
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą 1526 19 1665
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 1679 6 1947
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo
programą, padėjėja
981 16 976
Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo
programą, padėjėjas(spec. poreik. vaikams)
881 2 998
Neformaliojo ugdymo pedagogas * 1 *
Pastatų priežiūros specialistas 944 2 1236
Psichologas * 1 *
Sandėlininkas * 1 *
Sargas 558 3 490
Sekretorius * 1 *
Skalbėjas 471 2 525
Socialinis pedagogas * 1 *
Specialusis pedagogas * 1 *
Valytojas * 1 *
Virėjas 1048 4 1134

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

Direktorė Sigita Dailydienė

Skip to content