Darbo užmokestis

Vilniaus lopšelis – darželis ,,Bitutė”

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2023 m.

Pareigybės
pavadinimas
2023 m. 2024 m. I ketv.
Suma, Eur Darbuotojų skaičius Suma, Eur
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams * 1 *
Direktorius * 1 *
IT specialistas 518 2 554
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas (fiziniam
lavinimui)
* 1 *
Kiemsargis 863 2 924
Logopedas * 1 *
Maitinimo organizavimo specialistas * 1 *
Meninio ugdymo mokytojas * 1 *
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą 1655 20 1844
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 1946 5 1828
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo
programą, padėjėja
966 13 1152
Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo
programą, padėjėjas (spec. por.)
965 2 929
Pastatų priežiūros specialistas * 1 *
Psichologas * 1 *
Sandėlininkas * 1 *
Sargas 439 4 597
Sekretorius * 1 *
Skalbėjas 525 2 578
Socialinis pedagogas * 1 *
Specialusis pedagogas * 1 *
Valytojas * 1 *
Virėjas 1157 4 1214

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

Direktorė Sigita Dailydienė

Skip to content