Darbo užmokestis

Vilniaus lopšelis – darželis ,,Bitutė”

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2023 m.

Pareigybės
pavadinimas
2022 m. 2023 m. I ketv.
Suma, Eur Darbuotojų skaičius Suma, Eur
Dietistas * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1672 2 2117
Direktorius * 1 *
IT specialistas 425 2 518
Kiemsargis 568 3 863
Logopedas 1459 2 1685
Meninio ugdymo pedagogas 1859 2 1969
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą 1532 25 1655
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 1670 6 1946
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo
programą, padėjėja
947 20 966
Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo
programą, padėjėjas(spec. poreik. vaikams)
881 2 965
Neformaliojo ugdymo pedagogas * 1 *
Pastatų priežiūros specialistas 944 3 1093
Psichologas * 1 *
Sandėlininkas * 1 *
Sargas 464 8 439
Sekretorius * 1 *
Skalbėjas 456 2 525
Socialinis pedagogas * 1 *
Specialusis pedagogas * 1 *
Valytojas * 1 *
Virėjas 1033 5 1157

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

Direktorė Sigita Dailydienė

Skip to content