Darbo užmokestis

Vilniaus lopšelis – darželis ,,Bitutė“

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2020 m. I KETV.

Pareigybės
pavadinimas
2019 m. 2020 m. II ketv.
Suma, Eur Darbuotojų skaičius Suma, Eur
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams * 1 *
Dietistas * 1 *
IT specialistas 161 2 315
Kiemsargis 627 2 688
Pastatų priežiūros specialistas 494 2 539
Sandėlininkas * 1 *
Sargas 674 3 588
Sekretorius * 1 *
Skalbėja 430 2 480
Valytojas * 1 *
Virėjas 609 4 840
Direktorius * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui * 1 *
Fizinio lavinimo specialistas * 1 *
Logopedas * 1 *
Meninio ugdymo pedagogas * 1 *
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą 1079 19 1244
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 1335 4 1346
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo
programą, padėjėja
568 13 793
Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo
programą, padėjėjas(spec.poreik.vaikams)
573 2 532
Psichologas * 1 *

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

L.e.p. direktorė Sigita Dailydienė

Skip to content