Planavimo dokumentai

2022 m. metinis veiklos planas
Strateginis veiklos planas 2018-2022 m.
Vilniaus lopšelio-darželio „Bitutė“ 2021 metų veiklos planas
Skip to content