Apie mus

Lopšelis-darželis „Bitutė“ duris atvėrė 1982 m. sausio 27 d. Jis, kaip namų židinio ugnis, šildo ir teikia pasitikėjimo, bendravimo džiaugsmą. Tai moderni, šiuolaikiška, atvira partnerystei ugdymo įstaiga.

Dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai, vadovai:

 • l. e. direktoriaus pareigas Sigita Dailydienė –  II vadybinė kvalifikacinė kategorija;
 • 6 pedagogai – auklėtojo kvalifikacinė kategorija;
 • 7 pedagogai – vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija;
 • 11 pedagogų – auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija.

Ugdymo procesas yra nuoseklus, atliepiantis vaiko ir šeimos poreikius.
Lopšelyje-darželyje vykdomas ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Vaikai sėkmingai brandinami mokyklai. Teikiama logopedo ir psichologo pagalba.

Vizija

Lopšelis-darželis „Bitutė“, esantis Šeškinės mikrorajone – moderni, šiuolaikiška, atvira partnerystei ugdymo įstaiga. Institucijos kultūrinis įsipareigojimas – tenkinti klientų (tėvų ir vaikų) poreikius, naudojant tautines tradicijas, priemonių, metodų ir ugdymo sistemų visumą. Užtikrinti individualybės raidą ir plėtrą nevaržant pasirinkimo laisvės. Aukštas pedagoginės kultūros bendruomenės ir tėvų lygiavertiškumas. Palanki darželio psichologinė atmosfera, demokratiški bendruomenės narių tarpusavio santykiai. Fizinė ir dvasinė vaiko sveikata – investicija į ateitį.

Misija 

Ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaiga garantuojanti kokybišką ugdymą, tenkinanti vaiko prigimtinius, socialinius, pažintinius poreikius ir laiduojanti socializaciją besikeičiančioje visuomenėje. Svarbiausias ugdymo principas – saugus, mąstantis, laisvas, iniciatyvus, kūrybingas ir atsakingas vaikas.

Filosofija

Vaikas – unikalus gamtos reiškinys, tėvų, pedagogų, visos visuomenės ir saviauklos kūrinys ir jo ugdymo dėsniai yra gerai suprantami tik tiems, kurie išsamiai juos nagrinėja, gilinasi, ieško, nuolat tobulėja, perima patirtį, atsinaujina. Pažinti vaiką, jo organizmą nėra lengva, tačiau kasdien stebint, laikantis paprastų, bet tikslių gamtos dėsnių, sveikos gyvensenos ir higienos kultūros, – vaiko gyvenimą galima padaryti pilnavertį, džiaugsmingą ir laimingą.
Tada kiekviena diena tėvams teiks džiaugsmą, laimę, o vaikystės pedagogams – pasitikrinimą ugdymo rezultatais, gera vaikų savijauta, džiugia nuotaika ir žvalumu.

Prioritetai 2019 – 2020 m. m. 

 1. Inkliuzinio ugdymo galimybės darželyje, tenkinant visų ugdymosi dalyvių poreikius.
 2. Fizinio aktyvumo skatinimas darželyje, remiantis įstaigos integruota olimpinio ugdymo programa ‚,Po olimpinį žiedą į „Bitutės avilį“.
 3. Ekologinės savimonės ugdymas darželyje
GRUPĖ PEDAGOGAI KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
„Ežiukų“ Inga Kogodovskaja Auklėtojas
Asta Girnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas
Auklėtojos padėjėja – Stanislava Barauskienė
„Viščiukų” Ramutė Zapereckienė Vyresnysis auklėtojas
Juzefa Skunčikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas
Auklėtojos padėjėja – Regina Miliukienė
Auklėtojos padėjėja – Lilija Tekorienė
„Nykštukų” Marytė Jakutienė Vyresnysis auklėtojas
Agneta Aškinytė Vyresnysis auklėtojas
Auklėtojos padėjėja  Renata Zenovič
„Aitvariukų” Eglė Grigaravičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas
Oksana Kananavičienė Auklėtojas
Auklėtojos padėjėja – Valentina Ovzdej
„Skruzdėliukų” Inga Vičkienė Auklėtojas
Oksana Kananavičienė Auklėtojas
Auklėtojos padėjėja – Raima Lenkevič
„Pelėdžiukų”  Vaida Bureikienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas
Daiva Saladžiuvienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas
Auklėtojos padėjėja – Olga Novikova
„Šokliukų”  Jurga Umbražiūnienė Vyresnysis auklėtojas
Dalė Žąsinaitė Vyresnysis auklėtojas
Auklėtojos padėjėja – Jūratė Olenkovičienė
„Drugelių” Nijolė Zlatkauskienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas
Marija Ladišienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas
Auklėtojos padėjėja – Marija Pavlova
„Boružėlių“ Jūratė Jurgaitienė Vyresnysis auklėtojas
Irena Vežbickienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas
Auklėtojos padėjėja  Danutė Peciukonytė
„Gandriukų“ Irena Vežbickienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas
Rūta Jacevičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas
Auklėtojos padėjėja – Ilona Sudnikovič
„Žvirbliukų“ Liucina Adamovič Ikimokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas
Reda Salickaitė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas
Auklėtojos padėjėja – Rasita Stankevičienė
„Kiškučių” Asta Girnienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas
Olga Malaiškienė Auklėtojas
Auklėtojos padėjėja – Vilma Skruolienė
PEDAGOGAS KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
Meninio ugdymo pedagogas Girdutė Čeikuvienė Meninio ugdymo pedagogas
Logopedas Zita Bilotaitė Logopedas
Psichologas Reda Stankevičienė Psichologas
Kūno kultūros instruktorius Gediminas Bražionis Mokytojas
Auklėtojos padėjėjai darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais Mėta Girdziušaitė,

Violeta Sperskaitė

Lopšelio-darželio tradicijas apsprendžia „Bitutės“ bendruomenės kultūrinio gyvenimo intensyvumas bei puoselėjamos vertybės:
 • Rugsėjo 1-osios šventė.
 • Sveikatos diena.
 • Teatro dienos sausio mėnesį.
 • Kalendorinės šventės.
 • Darbuotojų sveikinimas baigus studijas.
 • Darbuotojų kelionės po Lietuvą mokslo metų baigimo ir Mokytojų dienos proga.
 • Priešmokyklinukų išleistuvės.
 • Bendruomenės šventė birželio mėnesį.

Šiuo metu darbo pasiūlymų neturime.

Skip to content