Atviri duomenys

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos vertinimo išvada (.pdf)